Podrobnosti záznamu

Název
   Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1
Autor
   Koníček, Petr
Editor
    Kožušníková, Alena
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-86407-63-0
Fyzický popis
    130 s.8200
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Documenta Geonica
Poznámky
    Překlad názvu: Evaluation of effectiveness of rock blasting for stress release in rock massif
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    destress rock blasting
    rock burst
    seismic effect
Klíčové slovo
    Bezvýlomových
    Hodnocení
    Prací
    Trhacích
    účinnosti
Abstrakt (česky)
   Důlní otřesy představují jeden s nejnebezpečnějších fenoménů vystupujících při dobývání černého uhlí v české části hornoslezské uhelné pánve. Bezvýlomové trhací práce patří v těchto podmínkách k nejdůležitějším aktivním protiotřesovým opatřením. Hlavním cílem těchto prací je desintegrace kompetentních hornin doprovázejících uhelné sloje a uvolnění lokálních koncentrací napětí. V rámci hodnocení protiotřesové prevence je důležité kvalifikovat i kvantifikovat uvolnění koncentrací napětí. Monografie shrnuje dosavadní poznatky o bezvýlomových trhacích pracech a popisuje současně užívaný systém hodnocení účinnosti na základě dat seismologického monitoringu. Seismický efekt (jako indikátor uvolnění napětí) představuje poměr registrované seismické energie k ekvivalentu seismické energie odpovídající hmotnosti odpálené nálože trhaviny. Monografie představuje analýzu velkého souboru dat bezvýlomových trhacích prací a dat seismologického monitoringu získaných v letech 2000 - 2008.
Abstrakt (anglicky)
   Rock burst is one of very dangerous phenomenon in Czech part of Upper Silesian Coal Basin (USCB). Destress rock blasting in overlaying strata belongs to the most important measures. The main goal of that measure is disintegration of competent rock in overlaying strata and due to it the stress release in the vicinity of excavated coal seam. Qualify and quantify stress release is very important in evaluation of rockburst prevention. The monograph sums up existing knowledge in destress blasting in conditions of USCB. The most common method of evaluation of release effect based on seismic monitoring data is described. Seismic effect is calculated as ratio of registered seismic energy to theoretic energy released by explosive during blasting. Contemporary system of seismic effect evaluation is discussed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012