Podrobnosti záznamu

Název
   Inženýrskogeologická mapa 25-34-25 Štítná nad Vláří
Další názvy
    Geology-engineering map 25-34-25 Štítná nad Vláří
    Map of geoharazd susceptibility 25-34-25 Štítná nad Vláří
Autor
   Novotný, Roman
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 25-34-25 Štítná nad Vláří
    Geohazard map, susceptibility, geology, engineering, landslide predisposition, 25-34-25 Štítná nad Vláří
Klíčové slovo
    25-34-25
    Inženýrskogeologická
    Mapa
    Štítná
    Vláří
Abstrakt (česky)
   Mapování svahových pohybů a jejich dokumentace - Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů.

   Metodika tvorby "Účelové inženýrsko-geologické mapy" 1:10 000 spočívá ve vymapování všech prvků, souvisejících se svahovými nestabilitami včetně zamokřených míst či břehových nátrží. Tyto mapy zobrazují současné a potenciální svahové nestability. Potoční strže se strmými břehy jsou zobrazovány také. Aktivní sesuvná území jsou zobrazená červeně, dočasně uklidněná a potenciální černě. Hydrologické a hydrogeologické prvky jsou vyznačeny modře. Zeleně jsou vyznačeny ohrožené nebo již poškozené objekty, stejně jako objekty již stabilizované. Psaná a fotografická dokumentace jednotlivých objektů je součástí elaborátu.

   Metodika tvorby "Účelové inženýrsko-geologické mapy" 1:10 000 spočívá ve vymapování všech prvků, souvisejících se svahovými nestabilitami včetně zamokřených míst či břehových nátrží. Tyto mapy zobrazují současné a potenciální svahové nestability. Potoční strže se strmými břehy jsou zobrazovány také. Aktivní sesuvná území jsou zobrazená červeně, dočasně uklidněná a potenciální černě. Hydrologické a hydrogeologické prvky jsou vyznačeny modře. Zeleně jsou vyznačeny ohrožené nebo již poškozené objekty, stejně jako objekty již stabilizované. Psaná a fotografická dokumentace jednotlivých objektů je součástí elaborátu.
Abstrakt (anglicky)
   Geology-engineering map 25-34-25 Štítná nad Vláří

   Map of geoharazd susceptibility 25-34-25 Štítná nad Vláří

   Map of geoharazd susceptibility 25-34-25 Štítná nad Vláří
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014