Podrobnosti záznamu

Název
   Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku
Autor
   Buček, A.
   Culek, M.
   Friedl, M.
   Maděra, P.
   Pecháček, J.
   Roštínský, Pavel
   Sedláček, A.
   Šenfeldr, M.
   Špinlerová, Z.
   Štykar, J.
   Tippner, A.
   Vavříček, D.
Nakladatel
    Akademické nakladatelství CERM, s.r.o
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2012
ISBN
    978-80-7204-803-8
Fyzický popis
    235 s. : P8100
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Geobiocenologické spisy
   16
Poznámky
    Autoři celkem: 12
    Projekt GS LČR, s.p. "Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů kleče na horskou krajinu Hrubého Jeseníku"
    Překlad názvu: Dwarf pine in the mountain landscape of the Hrubý Jeseník Mts
Předmětová kategorie
    dwarf pine
    environmental characteristics
    Hrubý Jeseník Mts.
Klíčové slovo
    Horské
    Hrubého
    Jeseníku
    Kleč
    Krajině
Abstrakt (česky)
   Publikace je závěrečným výstupem grantového projektu Lesů ČR, s.p. "Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku". Cílem projektu bylo provést kategorizaci porostů borovice kleče v Hrubém Jeseníku z hlediska působení v krajině s přihlédnutím k potenciálním rizikům jejich odstranění, tato rizika definovat, charakterizovat a plošně vyjádřit. Hodnocena byla vybraná rizika geomorfologické, klimatického, hydrologického, pedologického, ekologického a geobiocenologického charakteru. Doplněna je pasáž poprvé stanovující přibližné množství biomasy porostů borovice kleče. Nedílnou součástí monografie jsou další výstupy přiložené na CD: (1) Atlas rozšíření a kategorizace klečových porostů nad horní zapojenou hranicí lesa v Hrubém Jeseníku, (2) Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku a (3) Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku - literární rešerše současných poznatků a názorů.
Abstrakt (anglicky)
   The monograph is a final output of the grant project of the State Enterprise Forests of the Czech Republic Geobiocenoses of timberline and impacts of dwarf pine on the mountain landscape in the Hrubý Jeseník Mts.The project objectives included compilation of dwarf pine stand categorization in the Hrubý Jeseník Mts. from view of their impacts on the landscape, highlighting potential hazards caused by their intended removal,characterization and specification of spatial distribution of these hazards.Selected geomorphological,climatic,hydrological, pedological, ecological and geobiocenological hazards were assessed.As an integral component of the monograph, next results are attached on the CD:(1)Atlas of spatial distribution and categorization of dwarf pine stands above upper compact timberline in the Hrubý Jeseník Mts., (2)Methodology of preparative process of dwarf pine removal in summit parts of the Hrubý Jesník Mts.and(3)Dwarf pine in the mountain landscape of the Hrubý Jeseník Mts.
   - review of present-day knowledge and attitudes on the problem.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014