Podrobnosti záznamu

Název
   Klímová, Viktorie (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.-22. června 2007.
Nakladatel
    Masarykova univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2007
Klíčové slovo
    20.-22
    2007
    června
    Ed
    Klímová
    Kolokvia
    Kolokvium
    Konaného
    Mezinárodní
    Pavlově
    Příspěvků
    Regionálních
    Sborník
    Vědách
    Viktorie
Části této monografie
    Zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období Evropské unie 2007-2013.