Podrobnosti záznamu

Název
   Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    České Budějovice
Datum vydání
    1990
ISBN
    80-02-00283-0
Země vydání
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    Drahých
    Efektivním
    Hospodářství
    Konference
    Kovů
    Národním
    Využití
Části této monografie
    Iontově selektivní elektrody v analytice drahých kovů
    Komplexné spracovanie anódových kalov z elektrolýzy mědi
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí