Podrobnosti záznamu

Název
   Konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí České republiky
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Konference
    Odborníků
    Pohled
    Prostředí
    životní
Části této monografie
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Poslání sítě chráněných krajinných oblastí
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi