Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Mělník 12-22, 1:50000
Další názvy
    Map of Mineral Deposits Protection - Středočeský kraj; sheet Mělník 12-22, 1:50000
Autor
   Kachlíková, Renata
   Mojžíš, Jaroslav
   Novák St., Jaroslav
   Starý, Jaromír
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    special map, mineral deposit, protection of mineral deposits
Klíčové slovo
    1:50000
    12-22
    Kraj
    List
    Ložiskové
    Mapa
    Mělník
    Ochrany
    Středočeský
Abstrakt (česky)
   Mapa je zpracována jako účelový výstup Surovinového informačního systému (SurIS), která je součástí geoinformačního systému, vedeného ČGS. V mapě jsou zobrazena všechna výhradní ložiska zařazená do Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky, pravidelně vydávané MŽP prostřednictvím ČGS a dále prognózní zdroje ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb. Mapa obsahuje rovněž zákresy všech dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území, platných k datu vydání. Mapy jsou určeny orgánům státní správy, samosprávy, územního plánování a územního řízení jako podklad pro jejich činnost.
Abstrakt (anglicky)
   Map of Mineral Deposits Protection - Středočeský kraj; sheet Mělník 12-22, 1:50000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014