Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2323 Jihlava
Další názvy
    Radon risk map from bedrock 1 : 50 000
Autor
   Mikšová, Jitka
Datum vydání
    1999
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Radon risk map from bedrock 1 : 50 000
Klíčové slovo
    2323
    Geologického
    Jihlava
    List
    Mapa
    Podloží
    Radonového
    Rizika
Abstrakt (česky)
   V mapovém listu 1 : 50 000 jsou vyjádřeny čtyři kategorie radonového rizika z geologického podloží na rastrovém topopdkladu.
Abstrakt (anglicky)
   Radon risk map from bedrock 1 : 50 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014