Podrobnosti záznamu

Název
   Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Jihomoravský kraj, vydání k 22.2.2012
Další názvy
    Data and maps of undermined areas - Jihomoravský kraj, 1 : 50 000, 2012
Autor
   Gajdošová, Zuzana
   Šanderová, Jolana
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    description, special map, undermined areas, mining and quarrying, mining works
Klíčové slovo
    22.2.2012
    50
    000
    Datová
    Jihomoravský
    Kraj
    Mapám
    Mapy
    Poddolovaných
    území
    Vydání
    Vysvětlivky
Abstrakt (česky)
   Datová část k mapám poddolovaných území - Jihomoravský kraj. Obsahuje stručný popis charakteru a rozsahu poddolovaných území v daném kraji, vysvětlivky k mapovým listům a datový výstup z registru poddolovaných území. Podle klíče, uvedeného u každého poddolovaného území na mapě zde lze vyhledat další důležité údaje k danému poddolovanému území - název, okres, těžená surovina, stáří díla (poslední známé období provozu), přesnost lokalizace, rozsah, stupeň dokumentace, věrohodnost a plochu. Dále jsou zde uvedeny informace o možnostech využití databáze poddolovaných území pro územní plánování a webových aplikacích přístupných na webu ČGS.
Abstrakt (anglicky)
   Data and maps of undermined areas - Jihomoravský kraj, 1 : 50 000, 2012
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014