Podrobnosti záznamu

Název
   Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Olomoucký kraj, vydání k 18.5.2012
Další názvy
    Data and maps of undermined areas - Olomoucký kraj, 1 : 50 000, 2012
Autor
   Gajdošová, Zuzana
   Šanderová, Jolana
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    description , special map, undermined areas, mining and quarrying, mining works
Klíčové slovo
    18.5.2012
    50
    000
    Datová
    Kraj
    Mapám
    Mapy
    Olomoucký
    Poddolovaných
    území
    Vydání
    Vysvětlivky
Abstrakt (česky)
   Datová část k mapám poddolovaných území - Olomoucký kraj. Obsahuje stručný popis charakteru a rozsahu poddolovaných území v daném kraji, vysvětlivky k mapovým listům a datový výstup z registru poddolovaných území. Podle klíče, uvedeného u každého poddolovaného území na mapě zde lze vyhledat další důležité údaje k danému poddolovanému území - název, okres, těžená surovina, stáří díla (poslední známé období provozu), přesnost lokalizace, rozsah, stupeň dokumentace, věrohodnost a plochu. Dále jsou zde uvedeny informace o možnostech využití databáze poddolovaných území pro územní plánování a webových aplikacích přístupných na webu ČGS.
Abstrakt (anglicky)
   Data and maps of undermined areas - Olomoucký kraj, 1 : 50 000, 2012
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014