Podrobnosti záznamu

Název
   Matematické a statistické metody v mineralogii
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Ústí nad Labem
Datum vydání
    1991
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Matematické
    Metody
    Mineralogii
    Statistické
Části této monografie
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
    Gnostická teorie dat - nový přístup k hodnocení dat
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Plánování experimentů
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat)
    Rozpočet krystalochemických prvků na koncové členy
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Základy statistiky a teorie pravděpodobnosti
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie