Podrobnosti záznamu

Název
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
Další názvy
    Specific conductivity of surface water at years 1987-1996: Basin of the Dyje river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Specific conductivity, surface water
Klíčové slovo
    1987-1996
    Dyje
    Letech
    Měrná
    Povodí
    Povrchových
    Vod
    Vodivost
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 663 vzorků vod odebraných v letech 1987-1996
Abstrakt (anglicky)
   Specific conductivity of surface water at years 1987-1996: Basin of the Dyje river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014