Podrobnosti záznamu

Název
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
Další názvy
    Specific conductivity of surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    specific conductivity, surface water
Klíčové slovo
    2007-2008
    Horní
    Labe
    Letech
    Měrná
    Povodí
    Povrchových
    Tok
    Vod
    Vodivost
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 900 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 858 vzorků vod odebraných v roce 2007-2008.
Abstrakt (anglicky)
   Specific conductivity of surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014