Podrobnosti záznamu

Název
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
Další názvy
    Conductivity of surface water at years 2007-2009: Basin of the Lower Vltava river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    conductivity, surface water
Klíčové slovo
    2007-2009
    Dolní
    Letech
    Měrná
    Povodí
    Povrchových
    Vltavy
    Vod
    Vodivost
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 423 vzorků vod odebraných v roce 2007-2009.
Abstrakt (anglicky)
   Conductivity of surface water at years 2007-2009: Basin of the Lower Vltava river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014