Podrobnosti záznamu

Název
   Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Correlation Program, Project 254/24-25 September 1991/ Černá v Pošumaví
Nakladatel
    Guliver
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1992
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    254/24-25
    1991/
    Anoxic
    Correlation
    Czech
    Černá
    Environments
    Group
    International
    IVth
    Metallogeny
    Pošumaví
    Proceedings
    Program
    Project
    September
    Slovak
    Working
Části této monografie
    Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians