Podrobnosti záznamu

Název
   Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
Editor
    Klímová, V.
    Žítek, V.
Nakladatel
    MU Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2014
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    /17./
    Kolokvium
    Mezinárodní
    Regionálních
    Vědách
Části této monografie
    Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
    Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
    Inner Structure of Functionala Region: Theoretical Aspects
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
    Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice