Podrobnosti záznamu

Název
   Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
Autor
   Koníček, Petr
Nakladatel
    VŠB - TU Ostrava, FAST
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2008
Fyzický popis
    121 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    dizertace
Poznámky
    Překlad názvu: Use of Seismological Monitoring for Verification of Rock Blasting Effect on Local Stress Concentrations in Rock Mass
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    destress rock blasting
    rockbursts
    seismic effect
Klíčové slovo
    Horninovém
    Koncentrací
    Lokálních
    Masivu
    Monitoringu
    Možnosti
    Napětí
    Ověření
    Prací
    Seismologického
    Trhacích
    účinku
    Uvolnění
    Základě
Abstrakt (česky)
   Důlní otřesy představují významné nebezpečí nejen pro hlubinné dobývání ložisek, ale i pro některé podzemní stavby realizované ve velmi obtížných podmínkách. Pro možné uvolnění lokálních koncentrací napětí, která jsou nebezpečná pro vlastní hornickou činnost, je v podmínkách OKR používán systém bezvýlomových trhacích prací v horninách jako aktivní prostředek protiotřesové prevence. Hodnocení účinku (efektu) těchto prací vzhledem k uvolnění lokálních koncentrací napětí je prováděno vypočítáváním seismického efektu. Seismický efekt je počítán jako podíl registrované seismické energie při odpalu a teoreticky stanovené energie odpovídající účinku skutečného množství samotné odpálené trhaviny. Tento postup hodnocení byl v 80-tých letech zakotven do metodických postupů a je v nezměněné podobě užíván dodnes.
Abstrakt (anglicky)
   Rockbursts present the significant hazard not only for exploitation of underground deposits, but also for certain underground constructions being built in very complicated conditions. The system of rock blasting in rocks as an active method of prevention against rockbursts is used in the Ostrava-Karviná Coalfield (OKR). The evaluation of the effect of these methods on the release of local concentrations of stress is used for calculation of seismic effect. The seismic effect is calculated as a portion of the registered seismic energy of the blast and of the theoretically determined energy of actual quantity of the blasted explosive. This procedure of evaluation was included into the methodological procedures in the 1980s and it has been used in the unchanged form until so far.
    During the long period of the application of rock blasting in the rockbursts prevention, the applicability of the used methodology has not been verified with many data and also the application of other parameters and methods has not been widely discussed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012