Podrobnosti záznamu

Název
   Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
Další názvy
    Potential of digitized complex of geophysical data for application in geology and environmental studies
Autor
   Blecha, Vratislav
   Hanžl, Pavel
   Kněz, Jaroslav
   Kobr, Miroslav
   Matolín, Milan
Datum vydání
    2003
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    digitization
    geophysics
    interpretation
Klíčové slovo
    Dat
    Digitalizovaných
    Geofyzikálních
    Geologické
    Komplexu
    Metod
    Možnosti
    Obory
    Prostředí
    Využití
    životní
Abstrakt (česky)
   Užitečnost digitalizace starších geofyzikálních dat je dokumentována na příkladu reinterpretace komplexního geofyzikálního regionálního profilu Nové Město na Moravě - Polička
Abstrakt (anglicky)
   Usefulness of digitizing of old geophysical data is demonstrated on example of re-interpretation of a complex regional geophysical profile Nové Město na Moravě - Polička
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012