Podrobnosti záznamu

Název
   Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic Islet
Autor
   Kachlík, Václav
   Košler, Jan
   Sláma, Jiří
Datum vydání
    2003
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Central Bohemian pluton, roof pendants, Neoproterozoic
    Kachlík, Václav, 1466 Vletice metaconglomerate
Klíčové slovo
    Hora
    Islet
    Metaconglomerates
    Metamorphic
    Neoproterozoic
    Sedlčany-Krásná
Abstrakt (anglicky)
   Pebbles of Neoproterozoic metaconglomerates of the Sedlčany-Krásná Hora metamorphic Islet were studied using geochemical and isotopic methods. The cadomian granitoid rocks were important source of these paraconglomerates.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012