Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
Další názvy
    Content of arsenic in surface water at years 1984-1995: Basin of the Labe river (headwater)
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    arsenic, surace water
Klíčové slovo
    1984-1995
    Arsenu
    Horní
    Labe
    Letech
    Obsah
    Povodí
    Povrchových
    Tok
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 900 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 858 vzorků vod odebraných v roce 1984-1995.
Abstrakt (anglicky)
   Content of arsenic in surface water at years 1984-1995: Basin of the Labe river (headwater)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014