Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
Další názvy
    Content of DOC in surface water at years 2007-2009: Basin of the Dyje river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    DOC, dissolved organic carbon, surface water
Klíčové slovo
    2007-2009
    DOC
    Dyje
    Letech
    Obsah
    Organický
    Povodí
    Povrchových
    Rozpuštěný
    Uhlík
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 663 vzorků vod odebraných v roce 2007-2009
Abstrakt (anglicky)
   Content of DOC in surface water at years 2007-2009: Basin of the Dyje river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014