Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
Další názvy
    Content of sodium in surface water at year 2007: Basin of the Morava river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    sodium, surface water
Klíčové slovo
    2007
    Moravy
    Obsah
    Povodí
    Povrchových
    Roce
    Sodíku
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1:850 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 654 vzorků vod odebraných v roce 2007
Abstrakt (anglicky)
   Content of sodium in surface water at year 2007: Basin of the Morava river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014