Podrobnosti záznamu

Název
   Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století
Nakladatel
    Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1987
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    21
    Ložisek
    Nerud
    Ochrana
    Století
    Využití
Části této monografie
    Kremeň v štrkopieskových náplavoch Dunaja
    Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    Právní aspekty ochrany ložisek nerud
    Prognózne zdroje anhydritu v Spišsko-gemerskom rudohorí a smery využitia anhydritu ložiska Tollstein v Novoveskej Hute
    Súčasný stav a prognózy využitia barytu v Spišsko-gemerském rudohorí
    Súčasný stav ochrany nerastného bohatstva SSR
    Úloha a význam regionálních vyhledávacích průzkumů
    Využitie netradičných surovín pre dekoračné účely
    Vzácné prvky