Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
Autor
   Daněk, T.
   Hudeček, V.
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Kořínek, R.
   Kukutsch, Radovan
   Lednická, Markéta
   Michalčík, P.
   Žůrek, P.
Nakladatel
    Muzeum Sokolov
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2012
Fyzický popis
    44 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 9
    HS 500201
    Překlad názvu: Scientific monitoring of geomechanical stability and seismic load of national cultural monument Jeroným Mine, Karlovy Vary Region
Předmětová kategorie
    geomechanical stability
    Jeronym Mine
    seismic load
Klíčové slovo
    Čisté
    Důl
    Geomechanické
    Jeroným
    Karlovarský
    Kraj
    Kulturní
    Národní
    Odborné
    Památky
    Seizmického
    Sledování
    Stability
    Zatížení
Abstrakt (česky)
   Výzkumná zpráva prezentuje výsledky o monitorování seizmického zatížení důlního díla pomocí stanice JER1, popis provedených experimentálních seizmologických měření a stručně informuje o výsledcích kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí distribuovaného měřicího systému, prezentuje výsledky geologického monitoringu a monitoringu geomechanického.
Abstrakt (anglicky)
   The research report presents the results of the seismic load of mining work through station JER1, description of the experimental measurements and seismological report briefly on the results of continuous measurement of selected parameters using distributed measurement systems, presents the results of monitoring of geological and geomechanical monitoring.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014