Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
Další názvy
    CGS expert opinion on the report 'Geological evidence to determine the order of extraction of raw materials on-site Žabčice Smolín' and a brief evaluation of the usability can spar for exclusive deposit Hrušovany near Brno, Law Firm Partners § Stransky led by lawyer Mgr. Tomáš Uherek
Autor
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
   Seifert, Antonín
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    expert opinion, evaluation of the usability, exclusive deposit
Klíčové slovo
    §
    Advokáta
    Advokátní
    Brna
    ČGS
    Dobývání
    Geologické
    Hrušovany
    Kancelář
    Lokalitě
    Ložisku
    Mgr
    Odborné
    Partneři
    Podklady
    Pořadí
    Stanovisko
    Stránský
    Stručné
    Surovin
    Suroviny
    Tomáše
    Uherka
    Určení
    Vedením
    Výhradním
    Využitelnosti
    Zhodnocení
    Zprávě
    Žabčice-Smolín
    živcové
Abstrakt (česky)
   Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   CGS expert opinion on the report 'Geological evidence to determine the order of extraction of raw materials on-site Žabčice Smolín' and a brief evaluation of the usability can spar for exclusive deposit Hrušovany near Brno, Law Firm Partners § Stransky led by lawyer Mgr. Tomáš Uherek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014