Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru "Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035" zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Další názvy
    Technical advice to the CGS documentation project 'Mining activities in the MA Luhov and reclamation 2010-2035' prepared in accordance with Annex No. 4 of Act No. 100/2001 Coll., As amended
Autor
   Godány, Josef
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Technical advice , documentation project, Mining activities
Klíčové slovo
    100/2001
    2010-2035
    č
    ČGS
    činnost
    Dokumentaci
    DP
    Hornická
    Luhov
    Odborné
    Pozdějších
    Předpisů
    Přílohy
    Rekultivace
    Sb
    Vyjádření
    Zákona
    Záměru
    Znění
    Zpracované
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru "Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035" zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - problematika využití plánovaného záměru ložiska stavebního kamene, historie těžby a limity budoucího využití ve vztahu k aktualizaci Regionální surovinové politiky Libereckého kraje
Abstrakt (anglicky)
   Technical advice to the CGS documentation project 'Mining activities in the MA Luhov and reclamation 2010-2035' prepared in accordance with Annex No. 4 of Act No. 100/2001 Coll., As amended
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014