Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
Další názvy
    Expert oppinion of CGS to Notification intent 'Extending the mining area Valtice V reserve deposit gravel' processed according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll., Act on Assessment of environmental impact, as amended, amendments to the content and scope pursuant to Annex nr.3
Autor
   Godány, Josef
   Konečný, František
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert oppinion, extending the mining area, gravel, environmental impact
Klíčové slovo
    §
    100/2001
    č
    ČGS
    Dobývacího
    Ložiska
    Novel
    Obsahem
    Odborné
    Oznámení
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostoru
    Prostředí
    Přílohy
    Rozsahem
    Rozšíření
    Sb
    štěrkopísků
    Valtice
    Vlivů
    Výhradního
    Vyjádření
    Zákon
    Zákona
    Záměru
    Znění
    Zpracovaného
    životní
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert oppinion of CGS to Notification intent 'Extending the mining area Valtice V reserve deposit gravel' processed according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll., Act on Assessment of environmental impact, as amended, amendments to the content and scope pursuant to Annex nr.3
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014