Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
Další názvy
    Technical advice to the CGS Announcements intention 'of gravel extraction on non-exclusive deposit Dušníky over Vltava (D5278200)' processed according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll., The law on the assessment of the environment, as amended by subsequent amendments to the content and scope of Annex No. 3
Autor
   Godány, Josef
   Hrazdíra, Petr
   Mašek, Dalibor
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Technical advice,gravel extraction, environment
Klíčové slovo
    §
    100/2001
    č
    ČGS
    D5278200
    Dušníky
    Ložisku
    Nevýhradním
    Novel
    Obsahem
    Odborné
    Oznámení
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostředí
    Přílohy
    Rozsahem
    Sb
    štěrkopísku
    Těžba
    Vlivů
    Vltavou
    Vyjádření
    Zákon
    Zákona
    Záměru
    Znění
    Zpracovaného
    životní
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 - CGS-441- 389-2012
Abstrakt (anglicky)
   Technical advice to the CGS Announcements intention 'of gravel extraction on non-exclusive deposit Dušníky over Vltava (D5278200)' processed according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll., The law on the assessment of the environment, as amended by subsequent amendments to the content and scope of Annex No. 3
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014