Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
Další názvy
    Technical advice to the CGS report on the impacts of the project 'Determination of the mining area Letov the deposit Blšany 2 and mining activities carried out on the deposit Blšany 2', prepared in accordance with § 9, paragraph 1, of Act No. 100/2001Sb. as amended, on the assessment of impacts on the environment and amending certain related laws
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Technical advice, mining area Letov , bentonite and kaolin
Klíčové slovo
    §
    100/2001Sb
    Blšany
    č
    ČGS
    činnost
    Dobývacího
    Hornická
    Letov
    Ložisku
    Některých
    Odborné
    Odst
    Platném
    Posudku
    Posuzování
    Prostoru
    Prostředí
    Prováděná
    Souvisejících
    Stanovení
    Vlivech
    Vlivů
    Vyjádření
    Zákona
    Zákonů
    Záměru
    Změně
    Znění
    Zpracovaného
    životní
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - připomínky z hlediska geologicko ložiskových aspektů suroviny bentonitu a kaolínu, územní limity
Abstrakt (anglicky)
   Technical advice to the CGS report on the impacts of the project 'Determination of the mining area Letov the deposit Blšany 2 and mining activities carried out on the deposit Blšany 2', prepared in accordance with § 9, paragraph 1, of Act No. 100/2001Sb. as amended, on the assessment of impacts on the environment and amending certain related laws
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014