Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Další názvy
    Technical advice to the CGS EIA project 'Extending the mining area Grygov', prepared pursuant to § 9 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of environmental impact and amending some related Acts (Act on Assessment of Environmental Impact), as amended amended
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Technical advice, EIA project, Grygov, environmental impact
Klíčové slovo
    §
    100/2001
    č
    ČGS
    Dobývacího
    EIA
    Grygov
    Některých
    Odborné
    Posudku
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostoru
    Prostředí
    Předpisů
    Rozšíření
    Sb
    Souvisejících
    Vlivů
    Vyjádření
    Zákon
    Zákona
    Zákonů
    Záměru
    Změně
    Znění
    Zpracovaného
    životní
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - podrobná expertní analýza surovinového potenciálu a geofaktorů životního prostředí
Abstrakt (anglicky)
   Technical advice to the CGS EIA project 'Extending the mining area Grygov', prepared pursuant to § 9 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of environmental impact and amending some related Acts (Act on Assessment of Environmental Impact), as amended amended
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014