Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí
Další názvy
    Expert opinion to the CGS report on the effects of intention 'Pískovna Tišice - mining extension' on the environment
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert opinion, environment, sand-company
Klíčové slovo
    ČGS
    Odborné
    Pískovna
    Posudku
    Prostředí
    Rozšíření
    Těžby
    Tišice
    Vlivech
    Vyjádření
    Záměru
    životní
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí - zhodnocení dané problematiky
Abstrakt (anglicky)
   Expert opinion to the CGS report on the effects of intention 'Pískovna Tišice - mining extension' on the environment
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014