Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
Další názvy
    CGS technical advice to 'study Territorial use of areas with a high concentration and prepared by the (expected) gravel mining ST1-ST6' in the Olomouc Region
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    technical advice, territorial use, gravel, high koncentration
Klíčové slovo
    -ST6
    ČGS
    Dále
    Jen
    Koncentrací
    Kraje
    Oblastí
    Očekávané
    Odborné
    Olomouckého
    Prováděné
    Připravované
    ST1
    Studie
    Studii
    štěrkopísků
    Těžby
    území
    Územní
    Vyjádření
    Vysokou
    Využití
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie) - detailní problematika a intenzifikace těžby štěrkopísků v povodí Moravy a Bečvy s vymezením specifických oblastí ST1 až ST6, ve kterých jsou nastaveny územní limity pro plánované těžby
Abstrakt (anglicky)
   CGS technical advice to 'study Territorial use of areas with a high concentration and prepared by the (expected) gravel mining ST1-ST6' in the Olomouc Region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014