Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Další názvy
    Technical advice on the application of CGS Regional Office of Hradec Králové, Department of Planning and Building Regulations in terms of clarification of the MoE to the objections raised and comments on the draft Principles of Territorial Development of the Hradec Králové region
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Technical advice, Building Regulations, comments
Klíčové slovo
    ČGS
    Hlediska
    Kraje
    Krajského
    Královéhradeckého
    MŽP
    Námitkám
    Návrhu
    Odborné
    Odboru
    Plánování
    Připomínkám
    Rozvoje
    řádu
    Stanoviska
    Stavebního
    Uplatněným
    Upřesnění
    úřadu
    územního
    Vyjádření
    Zásad
    žádosti
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - zhodnocení dané problematiky
Abstrakt (anglicky)
   Technical advice on the application of CGS Regional Office of Hradec Králové, Department of Planning and Building Regulations in terms of clarification of the MoE to the objections raised and comments on the draft Principles of Territorial Development of the Hradec Králové region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014