Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS ve věci připomínkování zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
Další názvy
    Expert opinion regarding the CGS report commenting on the implementation of the Principles of spatial development Vysočina
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert opinion, report commenting
Klíčové slovo
    ČGS
    Kraje
    Odborné
    Připomínkování
    Rozvoje
    Uplatňování
    územního
    Věci
    Vyjádření
    Vysočina
    Zásad
    Zprávy
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS ve věci připomínkování zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert opinion regarding the CGS report commenting on the implementation of the Principles of spatial development Vysočina
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014