Podrobnosti záznamu

Název
   Otakar Schindler, Stage designer (1923-1998).
Další názvy
    Otakar Schindler, scénograf (1923-1998).