Podrobnosti záznamu

Název
   Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
Další názvy
    Verification of oxygen and nitrogen isotopes use for description of water dynamic circulation in unsaturated zone and proportion nitrate in runoff
Autor
   Bůzek, František
   Jačková, Ivana
   Kadlecová, Renata
   Válková, Ivana
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    oxygen and nitrogen isotopes, dynamic circulation, nitrate, base flow, runoff
Klíčové slovo
    Dusíku
    Dynamiky
    Forem
    Izotopů
    Kyslíku
    Odtoku
    Ověření
    Podílu
    Popis
    Procesu
    Průchodu
    Půdní
    Rozpuštěných
    Vrstvou
    Využitelnosti
Abstrakt (česky)
   Oponovaná etapová zpráva - Na základě obsahu stabilních izotopů kyslíku v podzemní vodě byl proveden odhad filtračních koeficientů za vegetační a mimovegetační období. Dotace odtoku je závislá na srážkách a ovlivňuje jak koncentraci dusičnanů tak zastoupení d15N. Vyšší obsah krátkodobé složky oběhu vod znamená vyšší koncentraci dusičnanů a také změnu v d15N. Průměrná doba zdržení infiltrovaných srážek v nesaturované zóně o mocnosti 0,9 až 1,1 m se pohybuje dle geochemických modelů od 7,5 do 13,5 měsíců. Podzemní voda tvoří 65-98 % vody v drenážních systémech ve studovaných povodích.
Abstrakt (anglicky)
   Verification of oxygen and nitrogen isotopes use for description of water dynamic circulation in unsaturated zone and proportion nitrate in runoff
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014