Podrobnosti záznamu

Název
   Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin
Další názvy
    Verification of the repair and reconstruction of the bridges. Identification of aggregate alkali reaction and its causes
Autor
   Lukschová, Šárka
   Pertold, Zdeněk
   Přikryl, Richard
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    aggregates
    alkali-silica reactivity
    bridges
    concrete
Klíčové slovo
    Alkalické
    Identifikace
    Kameniva
    Mostů
    Nalezení
    Oprav
    Ověřování
    Příčin
    Reakce
    Rekonstrukcí
    úspěšnosti
Abstrakt (česky)
   Výzkum příčin vzniku alkalicko-křemičité reakce v betonech mostních konstrukcí
Abstrakt (anglicky)
   Investigation of the causes of alkali-silica reaction in concrete of bridges
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012