Podrobnosti záznamu

Název
   Petros 2009: Mineralógia a petrológia hornín
Nakladatel
    Vydavatel`stvo Univerzity Komenského v Bratislave
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-223-2653-7
Klíčové slovo
    2009
    Hornín
    Mineralógia
    Petrológia
    Petros
Části této monografie
    Kontrastní typy amfibolů v ultradraselných žilných horninách středních a jižních Čech: Vztahy k chemismu a krystalizačnímu vývoji magmat.