Podrobnosti záznamu

Název
   pH of surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Další názvy
    pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)