Podrobnosti záznamu

Název
   Ph.D. Workshop 2007 Proceedings
Editor
    Blaheta, R.
    Kolcun, A.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2007
    Ph.D
    Proceedings
    Workshop
Části této monografie
    Algorithms for Semi-Coercive Beam Problem with a Unilateral Elastic Subsoil of Winkler's Type
    Computer Implementation of μ FEM
    Lomová houževnatost hornin a její měření
    Problematika modelování dynamického zatížení v programovém systému Plaxis 2D
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
    Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů
    Rock Masiff Changes near the Margin of Subsidence Depression
    Spatial data in mining and geology
    Spatial structuration of perception and awareness of regional and local identities: analysis and cartographic representation by the methods of mental mapping (theoretical and methodological terminus a quo)
    Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950