Podrobnosti záznamu

Název
   Poměr antracen/(antracen+fenantren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
Další názvy
    Anthracene/(anthracene+fenanthrene) ratio in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Autor
   Geršl, Milan
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Krupka,geochemistry, organic pollution, anthracene, fenanthrene, ArcGis,
Klíčové slovo
    1:25000
    02-322
    Antracen/(antracen+fenantren
    Krupka
    Listu
    Poměr
    Půdách
Abstrakt (česky)
   Tematická mapa 1:25 000 území 02-322 Krupka je syntézou analytických dat, vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci kontaminace životního prostředí organickými polutanty. Mapa ukazuje současnou kontaminaci půd ve významném průmyslovém regionu ČR.
Abstrakt (anglicky)
   Anthracene/(anthracene+fenanthrene) ratio in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014