Podrobnosti záznamu

Název
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
Další názvy
    Arrangement and exploitation of geophysical data acquired at the expenses of the state budget - phase 2005. Final report on a geological work project for the Ministry of Environment.
Autor
   Chlupáčová, Marta
   Gnojek, Ivan
   Hanák, Jaromír
   Hladík, Vít
   Hrouda, František
   Hudečková, Eva
   Kašparec, Ivan
   Kolejka, Vladimír
   Matěj, František
   Ondra, Pavel
   Růžičková, Marie
   Sedlák, Jiří
   Šrámek, Josef
   Zabadal, Stanislav
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geophysical database, seismic, gravity, airborne geophysics, DC-resistivity soundings, petrophysics
Klíčové slovo
    2005
    Dat
    Etapa
    Geofyzikálních
    Geologických
    MŽP
    Nákladem
    Pořádání
    Pořízených
    Prací
    Rozpočtu
    Státního
    úkolu
    Využívání
    Závěrečná
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Závěrečná etapa 5-letého projektu zaměřeného na vybudování, rozšíření a správu národní geofyzikální databanky ČR. Byla zpracována a začleněna nová primární a sekundární data do 6 hlavních databázových registrů - seismiky, gravimetrie, letecké geofyziky, měření VES, petrofyziky a geofyzikální prozkoumanosti. Byly doplněny nové funkce do databankového GISu a systému správy dat.
Abstrakt (anglicky)
   Arrangement and exploitation of geophysical data acquired at the expenses of the state budget - phase 2005. Final report on a geological work project for the Ministry of Environment.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014