Podrobnosti záznamu

Název
   Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
Autor
   Kajzar, Vlastimil
   Kotris, J.
   Kukutsch, Radovan
   Němec, J-
Nakladatel
    DIAMO s.p., o.z. GEAM, Dolní Rožínka
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2013
Fyzický popis
    16 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 5
    HS 845/33/10
Předmětová kategorie
    Horní Město
    measurement of surface changes
    mining
Klíčové slovo
    Dobývacím
    Horní
    Měření
    Město
    Pb-Zn
    Poddolovaném
    Posouzení
    Prostoru
    Rud
    Ukončení
    území
    Výškových
    Záměru
Abstrakt (česky)
   Vedení podniku DIAMO, s. p., o. z. GEAM Dolní Rožínka požádalo o vypracování odborného posouzení záměru ukončit výšková měření na pozorovací stanici v bývalém dobývacím prostoru Horní město. V této lokalitě měl tento podnik v letech 2004 - 2012 povinnost provádět nivelační měření za účelem sledování a hodnocení vývoje poklesů povrchu spjatých s předchozí hlubinnou těžbou černého uhlí. Vzhledem k vývoji poklesů ve studované oblasti a dalším faktorům ovlivňujícím kvalitu měření se uvažuje veškerá výšková měření v tomto dobývacím prostoru ukončit. Pro možnost provedení celkového vyhodnocení pozorovacích bodů a důkladného poznání charakteru povrchu byly objednavatelem poskytnuty dokumenty vztahující se k aktuálnímu stavu řešené problematiky. Jedná se o soubor textových, tabulkových a grafických (mapových) podkladů. Seznam podstoupených materiálů je shrnut v závěru zprávy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014