Podrobnosti záznamu

Název
   Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
Další názvy
    Expert Opinion about aggregate mining at Dolní Pertoltice mining lease held over Arnoltice - Pertoltice deposit (north part).
Autor
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
   Rambousek, Petr
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert Opinion, aggregate mining at Dolní Pertoltice mining lease held over Arnoltice - Pertoltice deposit (north part).
Klíčové slovo
    Arnoltice-Pertoltice
    části
    ČGS
    ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    Dobývacího
    Dolní
    Ložiska
    Nového
    Pertoltice
    Pískovna
    Posudek
    Prostoru
    Severní
    Stanovení
    štěrkopísků
    Těžba
    Záměru
Abstrakt (česky)
   Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011 - plánovaný záměr těžby
Abstrakt (anglicky)
   Expert Opinion about aggregate mining at Dolní Pertoltice mining lease held over Arnoltice - Pertoltice deposit (north part).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014