Podrobnosti záznamu

Název
   Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy
Další názvy
    report on land-use planning project of Klatovy district
Autor
   Babůrek, Jiří
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Petáková, Zdeňka
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    land-use planning, geology, geohazards, georisks, sustainable development
Klíčové slovo
    Celku
    Klatovy
    Návrhu
    Okresu
    Plánu
    Posudek
    územního
    Velkého
Abstrakt (česky)
   Byl zhodnocen územní plán okresu Klatovy. Nebyly shledány konflikty plánu rozvoje krajiny se starými důlními díly, velké stavby (především železniční koridor) nejsou v konfliktu s geologií krajiny, byla navržena revize 140 let starého železničního tunelu ve velmi tektonicky porušeném horninovém prostředí
Abstrakt (anglicky)
   report on land-use planning project of Klatovy district
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014