Podrobnosti záznamu

Název
   POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA, CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1 CASE STUDY
Další názvy
    Možnosti geologického ukládání CO2 ve slaných kolektorech středních Čech. EU Geocapacity WP 2.1, případová studie
Autor
   Hladík, Vít
   Kolejka, Vladimír
   Lojka, Richard
   Tasáryová, Zuzana
Datum vydání
    2008
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    CO2 geological storage, saline aquifers, Central Bohemian Upper Paleozoic basins
Klíčové slovo
    2.1
    AQUIFERS
    BOHEMIA
    CASE
    CENTRAL
    CO2
    CZECH
    EU
    GEOCAPACITY
    GEOLOGICAL
    POTENTIAL
    REPUBLIC
    SALINE
    STORAGE
    STUDY
    WP
Abstrakt (česky)
   Zhodnocení možností ukládání CO2 v hlubokých slaných kolektorech středočeských svrchnopaleozoických pánví. Definice, charakteristika a modelování vhodných litostratigrafických jednotek a jejich izolantů, předběžný výpočet teoretické kapacity kolektorů.
Abstrakt (anglicky)
   Assesments of possibilities for CO2 geological storage in deep saline aquifers of Central Bohemian Upper Paleozoic basins. Definition, characterization and modelling of suitabel aquifer units and sealing, calculation of theorethical storage capacity.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014