Podrobnosti záznamu

Název
   Potential of mineral resources in Protected Landscape Area of the Czech Republic and their limits.
Další názvy
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití