Podrobnosti záznamu

Název
   Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii
Nakladatel
    Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1987
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Exaktních
    Geologii
    Ložiskové
    Metod
    Nerudní
    Použití
    Zvl
Části této monografie
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Aplikace termochemobarometrických metod na skarnové ložisko Pernštejn
    Databázové ukládání a zpracování geologických dat
    Některé příklady použití geofyzikálních metod v detailním geologickém průzkumu nerud
    Osobní počítače v geologickém průzkumu
    Počítače a zpracování geochemických dat
    Racionalizace vrtné sítě
    Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii
    Stanovení míry prozkoumanosti ložiska apatitu Evate
    Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách