Podrobnosti záznamu

Název
   Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
Další názvy
    Contribution to the construction of the velocity model for Western Bohemia using stacking velocities along the seismic profile 9HR/91,93
Autor
   Hubatka, František
   Švancara, Jan
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2001
Fyzický popis
    13 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Objednatel: MS ÚFZ MU
Výraz tezauru
    93
    seismic profile 9HR/91
    seismic reflection method
    stacking velocities
Klíčové slovo
    9HR/91,93
    Čech
    Modelu
    Podél
    Profilu
    Příspěvek
    Rychlostí
    Rychlostního
    Seismického
    Sestavení
    Sumačních
    Využitím
    Západních
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012