Podrobnosti záznamu

Název
   Radnické vrstvy kladenské části kladensko-rakovnické pánve; paleogeografie, sedimentace, uhlonosnost
Další názvy
    Radnice Member in the Kladno part of the Kladno-Rakovník basin; paleogeography, sedimentation, coalbearingness
Autor
   Opluštil, Stanislav
Datum vydání
    2000
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Opluštil Stanislav, 21952446 dizertační práce bude uložena v knihovnách výše uvedených institucí od února 2001
Klíčové slovo
    části
    Kladenské
    Kladensko-rakovnické
    Paleogeografie
    Pánve
    Radnické
    Sedimentace
    Uhlonosnost
    Vrstvy
Abstrakt (česky)
   Mechanismy řídící sedimentaci (tektonická subsidence, paleoreliéf, kompakce, přínos terigenního materiálu), rekonstrukce paleoreliéfu a říční sítě
Abstrakt (anglicky)
   Controls on deposition (tectonics subsidence, paleotopography, compaction, clastic input), reconstruction of paleotopography and drainage system
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012